خدمات

ژنراتور

قطعات ژنراتور

ولتاژ رگاتور برای تحریک اکسایتور در ژنراتور های بدون جاروبک   برای تنظیم خروجی ولتاژ استفاده میشود

ولتاژ رگولاتور با سیم پیچ اصلی استاتور واکسایتوردر ارتباط بوده و حلقه کنترل بسته اي را جهت کنترل ولتاژ خروجی ژنراتور با دقتی در حدود یک و نیم درصد ایجاد می نماید

معمولا”ولتاژ رگولاتورها ،حفاظتهاي کاهش یا افزایش تحریک ،کاهش یا افزایش ولتاژ و اتصال کوتاه در سیم پیچ میدان را نیز انجام می دهند

تشخیص عیب در ولتاژ رگلاتور ژنراتور

1-عدم تثبت ولتاژ در حالت بی بار و همراه بار

2- قطع لحظه ولتاژ در هنگام گرم کردن ژنراتور

3- نداشتن ولتاژ در خروجی بعداز اطمینان از سالم بودن پل دیود و وریستور

استامفورد=STAMFORD

STAMFORD AVR
AVR SX460
AVR SX440
AVR AS440
AVR MX321
AVR MX341
AVR AS480
AVR SX421

LORY SOMER =لوری سومر

LOREY SOMER AVR
AVR D510
AVR R450
AVR R450-T
AVR R450-M
AVR R448
AVR R449
AVR R438
AVR R220
AVR R221/222
AVR R230
AVR R231
AVR R238
AVR R241
AVR R250
R726
R731
202-8634

MECCALTE AVR=مکالته

MECCALTE AVR
AVR SR7
AVR DSR
AVR UVR6

MARELLI AVR = مارلی

MARELLI AVR

MARELLI AVR
AVR M16FA655A
M25FA600A
AVR M40FA610/620A
AVR M40FA640/644A
AVR M16FA650A
AVR M40FA620/621A

MARATHON=ماراتن

MARATHON SERIES AVR
SE350/SE250
DVR2000E
AMP2000/B527065

CATTERPILLAR AVR=کاترپیلار

CATTERPILLAR AVR
AVR VR6

ZIMENS AVR=زیمنس

SIEMENS AVR
6GA2 490-0As
6GA2 491-1A
6GA2 492 1A
فهرست