خدمات

ولتاژ رگلاتور دیزل ژنراتور

AVR یکی از اجزای اساسی قسمت ژنراتور می باشد. از نظر لغتAVR مخفف Alternator Voltage Regulator میباشد

ولتاژ رگولاتور بعنوان بخش مهمی از سیستم تحریک ژنراتورهاي بدون جاروبک وظیفه تنظیم ولتاژ در ژنراتور را بعهده دارد

ولتاژ رگولاتور بعنوان بخش مهمی از سیستم تحریک ژنراتورهاي بدون جاروبک وظیفه تنظیم ولتاژ در ژنراتور را بعهده دارد

ولتاژ رگولاتور با سیم پیچ اصلی استاتور وسیم پیچ تحریک در ارتباط بوده و حلقه کنترل بسته اي را جهت کنترل ولتاژ خروجی

5 درصد ایجاد می نماید / ژنراتور با دقتی در حدود 1

معمولا ” ولتاژ رگولاتورها ،حفاظتهاي کاهش یا افزایش تحریک ،کاهش یا افزایش ولتاژ و اتصال کوتاه در سیم پیچ میدان را

نیز انجام می دهند

ولتاژ رگولاتور وظیفه تنظیم توان راکتیو تولید شده توسط ژنراتور را به عهده دارد

ولتاژ رگولاتورهاي جدید داراي قابلیتهاي بیشتري مانند کنترل توان راکتیو ، تصحیح ضریب توان ، تنظیم نرم ولتاژ و تنظیم

ولتاژ براساس نسبت ولتاژ به فرکانس را دارا می باشند

ساخت رگولاتور ولتاژ ژنراتور

تست رگولاتور ولتاژ ژنراتور

قیمت رگولاتور ژنراتور

قیمت رگولاتور موتور برق

رگولاتور ولتاژ موتور برق

نحوه تست avr ژنراتور

رگولاتور ژنراتور زغالی

رگولاتور ولتاژ استمفورد دیزل ژنراتور | فروش ولتاژ رگولاتور | رگولاتور ولتاژ| AVR SX460 | AVR SX440| ولتاز رگولاتور استمفورد | AVR دیزل -رگلاتور مکالته- رگلاتور مارلی- رگلاتور لوری سومر

STAMFORD AVR IN IRAN

LORYSOMER AVR IN IRAN

MARELLI AVR IN RAN

MECCALTE AVR IN IRAN

AVK AVR IN IRAN

MARATHON AVR IN RAN

SIEMENS AVR IN IRAN

☀ ☀ ☀ ☀ ☀ ☀ ☀ ☀

شما میتوانید با ارسال عکس ولتاژ رگلاتور نسبت به سفارش و دریافت اطلاعات اقدام نماید

WhatsApp:00989123689742

☀ ☀ ☀ ☀ ☀ ☀ ☀ ☀

ولتاژ ژنراتور

فهرست