خدمات

سلونوئید دیزل ژنراتور

سلونوئید خطی دیزل

دلیل آنکه به این نوع سلونوئید خطی می‌گویند این است که جهت حرکت و عملکرد پیستون آن به صورت خطی است. سلونوئیدهای خطی در دو پیکربندی اصلی به نام‌های «نوع کششی» (Pull-type) یا جذبی و «نوع رانشی» (Push-type) یا دفعی موجود هستند. در نوع کششی، وقتی به سلونوئید انرژی داده می‌شود، بار را به سمت خود جذب می‌کند. در نوع رانشی نیز، با اعمال انرژی، سونوئید بار را از خود دفع می‌کند. هر دو نوع سلونوئید دفعی و جذبی معمولاً ساختار مشابهی دارند و تفاوت آن‌ها در محل فنر بازگشت و طراحی پیستون است.

کلمات کلیدی

خاموش کن برقی- خفه کن برقی دیزل- شیر برقی دیزل –سلونوئید دیزل- سلنویید دیزل

  Kubota Super Mini Series 4HP- Cummins Yanmar 3832211 3919422 3927152 3934171 3934972 6667993 6681513 129953-77803 129953-77810 SA-3665-12 SA-4754-12 1753ES-12A6UC3B1S1Kubota Super Mini Series 4HP Cummins Yanmar 3832211 3919422 3927152 3934171 3934972 6667993 6681513 129953-77803 129953-77810 SA-3665-12 SA-4754-12 1753ES-12A6UC3B1S1Fuel Shutdown Solenoid Valve for DEUTZ ENGINE 1013 24V 0419 9903Fuel Shutdown Solenoid Valve for DEUTZ ENGINE 1013 24V 0419 9903Fuel Shutdown Solenoid Valve for DEUTZ ENGINE 1012 12V 0419 9900Fuel Shutdown Solenoid Valve for DEUTZ ENGINE 1012 12V 0419 9900Komatsu PC300-7 4063712 6743-81-9141 SA-5030-24 6742-01-2310 600-815-9150Komatsu PC300-7 4063712 6743-81-9141 SA-5030-24 6742-01-2310 600-815-9150Kubota CT4 CT3 Thermo King Optima Maxima Higher Supra  922/944 1503ES-12A5UC9S SA-4561-T 25-15230-01Kubota CT4 CT3 Thermo King Optima Maxima Higher Supra 922/944 1503ES-12A5UC9S SA-4561-T 25-15230-01Kubota Super Mini Series 4HP Cummins Yanmar 3832211 3919422 3927152 3934171 3934972 6667993 6681513 129953-77803 129953-77810 SA-3665-12 SA-4754-12 1753ES-12A6UC3B1S1Kubota Super Mini Series 4HP Cummins Yanmar 3832211 3919422 3927152 3934171 3934972 6667993 6681513 129953-77803 129953-77810 SA-3665-12 SA-4754-12 1753ES-12A6UC3B1S1Fuel Shutdown Solenoid Valve for DEUTZ ENGINE 1013 24V 0419 9903Fuel Shutdown Solenoid Valve for DEUTZ ENGINE 1013 24V 0419 9903Fuel Shutdown Solenoid Valve for DEUTZ ENGINE 1012 12V 0419 9900Fuel Shutdown Solenoid Valve for DEUTZ ENGINE 1012 12V 0419 9900Komatsu PC300-7 4063712 6743-81-9141 SA-5030-24 6742-01-2310 600-815-9150Komatsu PC300-7 4063712 6743-81-9141 SA-5030-24 6742-01-2310 600-815-9150Kubota CT4 CT3 Thermo King Optima Maxima Higher Supra  922/944 1503ES-12A5UC9S SA-4561-T 25-15230-01Kubota CT4 CT3 Thermo King Optima Maxima Higher Supra 922/944 1503ES-12A5UC9S SA-4561-T 25-15230-01NEW Stop Solenoid 0427 2734 Deutz 1011 Device 24V Engine Fuel Shut Off ShutdownNEW Stop Solenoid 0427 2734 Deutz 1011 Device 24V Engine Fuel Shut Off ShutdownSolenoid engine stop JCB 716/30201Solenoid engine stop JCB 716/30201JCB JS130 STOPPER MOTOR Part No 332/J5060 JCB Stop solenoid 24VJCB JS130 STOPPER MOTOR Part No 332/J5060 JCB Stop solenoid 24VShut Off Solenoid SA-4741 1510S-12A6ULBS 12VShut Off Solenoid SA-4741 1510S-12A6ULBS 12VShutdown solenoid valve SA-3776-T FOR Kubota 1503ES-12A5UC5SShutdown solenoid valve SA-3776-T FOR Kubota 1503ES-12A5UC5SCummins Komatsu Hitachi Hyundai STOP SOLENOID 3928160 3928161 SA-4293-12Cummins Komatsu Hitachi Hyundai STOP SOLENOID 3928160 3928161 SA-4293-12NEW SYNCHRO START SWITCH SOLENOID FUEL SHUTDOWN FOR CUMMINS 3931590 3932530 MORE SA-4775-12NEW SYNCHRO START SWITCH SOLENOID FUEL SHUTDOWN FOR CUMMINS 3931590 3932530 MORE SA-4775-12Cummins Generator MITSUBISHI CATERPILLAR TOWMOTO Stop Soleniod 1752ES RSV KRT 32A87-15100Cummins Generator MITSUBISHI CATERPILLAR TOWMOTO Stop Soleniod 1752ES RSV KRT 32A87-15100Engine Stop Solenoid 42-100 1500-3076 12VEngine Stop Solenoid 42-100 1500-3076 12V716/30255 New JCB Tractor 12 Volt 12V Fuel Solenoid716/30255 New JCB Tractor 12 Volt 12V Fuel Solenoid

فهرست