خدمات

جعبه کنترل دیزل

با پیشرفت تکنولوژی در تمامی صنایع کنترلرهای مکانیکی کم‌کم جای خود را به کنترلرهای الکترونیکی داده‌اند. این تکنولوژی‌ها در صنعت موتورهای دیزل  و در کنترل کننده های  نیز خود را به نمایش گذاشته‌اند؛ به‌طوری‌که روزبه‌روز بر تعداد این کنترلرها و ریزپردازنده‌ها در موتور دیزل افزوده می‌شود. کنترل این ریزپردازنده‌ها توسط مغز متفکر دیزل یعنی (ECU (Electronic Control Unit انجام می‌پذیرد.

قسمت های مختلف هر ECU هر کامپیوتر از بخش های مختلفی تشکیل شده است که هر کدام وظیفه خاصی را در کنترل موتور دیزل بر عهده دارند. به طور معمول هر کامپیوتر  از قسمت های مبدل های آنالوگ به دیجیتال، خروجی های دیجیتال سطح بالا، مبدل های دیجیتال به آنالوگ، کاندیشنر سیگنال و میکرو چیپ ارتباطی می باشد. این بخش های مختلف کامپیوتر دیزل با هماهنگی یکدیگر وظیفه کنترل و چک کردن سنسورهای مختلف را دارا می باشند

فهرست